Képességfejlesztés

Képességek fejlesztése tevékenységek során át lehetséges.

Lehetőséget kaptam, hogy egy kilencedikes szakmunkástanuló csoporttal képességfejlesztő matematikai gyakorlatok sorozatát valósítsam meg. Eléggé eszközigényes egy-egy ilyen gyakorlati óra, igénybe is vettem a kémia szertár felszereléseit, illetve lesznek majd olyan foglalkozások, amikor a tanulók maguk készítik el a szükséges mérőeszközöket (például területméréshez az egységnégyzeteket)

Az első foglalkozás témája a tömegmérés, térfogatmérés volt. Különböző méretű golyó-modellek, mágnesdarabok tömegét és térfogatát mérték meg a tanulók, majd együtt kiszámítottuk a sűrűséget. Ehhez kétkarú mérleget, súlysorozatot, mérőhengert használtunk. Táblázatba rendeztük a mérési eredményeket.

Következő foglalkozáson oldatokat készítettek. Először 12 gramm konyhasót és 28 gramm (28 cm3) vizet mértek ki, majd összeöntötték. Kiszámoltuk a tömegszázalékos összetételt. Folytatásként kimértek 10 gramm vizet, s hozzáöntötték. Először megbecsülték a tömegszázalékot, majd ki is számoltuk.

Ezek után az volt a feladatuk, hogy készítsenek önállóan 50 gramm, 16%-os sóoldatot. Nem kellett segítenem, tudták, hogy miből mennyit mérjenek ki.

S legvégül összeöntöttük az első és a második oldatot. Volt egy diák, aki ki tudta számolni önállóan az így kapott új oldat tömegszázalékos összetételét. 🙂

Harmadik órára vettem szőlőcukrot, s 3 pasztilla tömegét mérték meg. Ebből számolták ki egynek a tömegét. 40 gramm vízben oldották fel, s már  a csoport fele ki tudta számolni a tömegszázalékos összetételt. Ezután az atommodelleket osztottam ki, s megmondtam a glükóz összegképletét. “Próbáljátok modellezni a molekulát, 6 szénatom, 12 hidrogénatom és 6 oxigénatom kapcsolódjon egymáshoz!” Mindenki gyűrűbe kapcsolta a 6 szénatomot – nem tudhatják, hogy 5 szén- és 1 oxigénatom alkotja a gyűrűt -, s nagyon ügyesen megoldották a problémát.

Ezután kaptak periódusos rendszert, meg kellett keresniük az atomok móltömegét és kiszámolni egy mól glükóz tömegét. A legügyesebb tanuló azt is ki tudta számolni, hogy az elkészített oldatban hány mól glükóz van.

A foglalkozások legelején írattam a diákokkal egy rövid kompetenciamérést, bemenetmérést. TIMSS feladatlapokból vettem ki alapvető ismereteket és képességeket mérő példákat. A feladatlap letölthető innen, pdf-ben.