8-9. óra Téglalap (kapcsolódás szakmai témakörhöz)

Tanuljátok meg az alábbi fogalmakat:

Téglalap

Téglalapnak nevezzük azokat a négyszögeket, amelyeknek minden szöge 90°-os.

Négyzet

Négyzetnek nevezzük azokat a négyszögeket, amelyeknek minden szöge 90°-os és oldalai egyenlő hosszúak.

Kerület

Az oldalak hosszának összegét a sokszög kerületének nevezzük. Például, ha egy téglalap szomszédos oldalai 7 cm és 12 cm, akkor a kerületét így számítjuk:

K = 7 cm + 12 cm + 7 cm + 12 cm = 38 cm

Terület

  • Az 1 cm oldalhosszúságú négyzet területét 1 négyzetcentiméternek nevezzük.
  • Más alakzat területét úgy határozzuk meg, hogy kiszámítjuk hány darab ilyen egységnégyzettel fedhető le.
  • Más területegységek:
  • az 1 mm oldalhosszúságú négyzet területét 1 négyzetmilliméternek nevezzük.
  • az 1 dm oldalhosszúságú négyzet területét 1 négyzetdeciméternek nevezzük.
  • az 1 m oldalhosszúságú négyzet területét 1 négyzetméternek nevezzük.
  • az 1 km oldalhosszúságú négyzet területét 1 négyzetkilométernek nevezzük.

Gyakorlás: négyzet kerülete, területe

Gyakorlás: téglalap kerülete, területe

Gyakorlás: 10 sorozatot csinálj ebből a gyakorlóból!

Házi feladat

10 sorozatot gyakorolj otthon ezen az oldalon!

A bejegyzés kategóriája: módszer
Kiemelt szavak: , , , .
Közvetlen link.