Képességfejlesztés 2. rész

Az egyik foglalkozáson az összepattintható készletet raktam ki az asztal közepére: Azt kértem, hogy mindenki olyan síklapokat vegyen ki, amelyek legalább egy tulajdonságban különböznek a többieknél lévő lapoktól. Persze hogy nem figyeltek egymásra, hanem válogatás nélkül estek neki a gyűjtögetésnek, és marokszámra vették ki a lapokat. (De lehet, hogy most először volt a kezükben ilyen műanyag modell és nem bírták türtőztetni magukat.) Amikor egy kicsit lecsendesedtek, elölről kezdtük az egészet, s lassan megértették, hogy azonos síkidomokat vegyenek ki. Nyomban elkezdték összepattintani őket, úgy hogy megint vártam egy kicsit, hogy az első örömök csillapodjanak. Dienes Zoltán jutott eszembe és a “szabad …

Continue Reading

Képességfejlesztés

Képességek fejlesztése tevékenységek során át lehetséges. Lehetőséget kaptam, hogy egy kilencedikes szakmunkástanuló csoporttal képességfejlesztő matematikai gyakorlatok sorozatát valósítsam meg. Eléggé eszközigényes egy-egy ilyen gyakorlati óra, igénybe is vettem a kémia szertár felszereléseit, illetve lesznek majd olyan foglalkozások, amikor a tanulók maguk készítik el a szükséges mérőeszközöket (például területméréshez az egységnégyzeteket) Az első foglalkozás témája a tömegmérés, térfogatmérés volt. Különböző méretű golyó-modellek, mágnesdarabok tömegét és térfogatát mérték meg a tanulók, majd együtt kiszámítottuk a sűrűséget. Ehhez kétkarú mérleget, súlysorozatot, mérőhengert használtunk. Táblázatba rendeztük a mérési eredményeket. Következő foglalkozáson oldatokat készítettek. Először 12 gramm konyhasót és 28 gramm (28 cm3) vizet mértek …

Continue Reading